TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

18 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile (07.130) FL numaralı delta-Damascone adlı aroma verici madde, (07.134) FL numaralı alpha-Damascone adlı aroma verici madde, (07.225) FL numaralı cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici madde, (07.226) FL numaralı trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one adlı aroma verici madde ve (07.231) FL numaralı alpha-Damascenone adlı aroma verici maddenin 18.09.2021 tarihten itibaren piyasaya arz edilemeyeceği ve gıdaların üretiminde kullanılmayacağı ve bu aroma verici maddelerden herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyeceği belirtilmiştir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.