TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 5)

30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO:5) ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacağı ifade edilmektedir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.