TECİL FAİZİ ORANINDA DEĞİŞİKLİK

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48.inci maddesince yıllık %12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bugün itibariyle yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

Resmi Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayınız