TEDARİKÇİ BEYANLARI HAKKINDA

A.TR dolaşım belgesi eşliğinden Avrupa Birliğinde ithal edilen ve Türkiye’nin taraf olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli (EFTA ülkeleri, Fas, İsrail, Mısır, Tunus vb.) eşyadan tercihli menşeinin tevsiki (tedarikçi beyanları) halinde ilave gümrük vergisi alınmamaktadır.

Konuyla ilgili olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.09.2020 Tarih 20117910-622.01-E-00057677387 sayılı yazısında;

  • Uzun dönem tedarikçi beyanlarının, eşya tanımının kesin bir şekilde yapılması kaydıyla, ticari fatura veya teslimat notundan ayrı olarak antetli kağıt türünde bir belge üzerine de yapılabileceği,
  • Tedarikçi beyanının ticari fatura veya teslimat notundan ayrı olarak, ticari fatura veya başka bir ticari belgeye açıkça atıfta bulunması ve beyanın o fatura ya da belgenin ekini oluşturması kaydıyla antetli kağıt üzerine yapılabileceği

ifade edilmektedir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.