TIBBİ CİHAZ VE AKSAMLARINDA KDV ORANI

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 29.06.2022 Tarih E-64597866-130[28]-10822 sayılı Tıbbi cihaz ve aksamlarında KDV oranı konulu ÖZELGESİNDE Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan yazışmalar neticesinde, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik sonrası herhangi bir eşyanın, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22.nci sırasında sayılan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazlardan olup olmadığının, açık devlet verisi olarak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/ linkinde yer alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu, marka, model vb. bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceği görüldüğünden söz konusu Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göre “cihaz” olarak adlandırılan tüm eşyaların (aksam, parça, aksesuar dahil) anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22.nci sırası kapsamında değerlendirilerek 01.04.2022 Tarihinden itibaren ithal ve tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerektiği ifade edilmiştir.

Özelgeye ulaşmak için tıklayınız.