İN VİTRO TANI AMAÇLI TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

2 Haziran 2021 Tarih 31499 sayılı mükerrer Resmi Gazetede “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” yayımlanmış olup Bu Yönetmelik ile 09.01.2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe yapılan atıflar bu yönetmeliğe yapılmış sayılır. Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürürlük tarihi farklıdır.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

2 Haziran 2021 Tarih 31499 sayılı mükerrer Resmi Gazetede Tıbbi Cihaz Yönetmeliği yayımlanmış olup bu yönetmelik ile 07.06.2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ve “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere yapılan atıflar bu yönetmeliğe yapılmış sayılır. Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürürlük tarihi farklıdır.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 TIBBİ CİHAZLAR ALANINDA FAALİYET GÖSTERECEK ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

2 Haziran 2021 Tarih 31499 sayılı mükerrer Resmi Gazetede “Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ” ile 12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin onaylanmış kuruluşların gözetim ve izleme süreçlerine ilişkin hükümleri 27/5/2024 tarihine kadar uygulanmaya devam eder.

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.