TIBBİ TANI KİTLERİNE UYGUNLUK YAZISI

02.04.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İthalat: 2020/19 sayılı Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ ile 3822.00 ile 3002.15 GTİP’ lerde yer alan “tıbbi tanı kitleri”nin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar haricinde ithal edilmesi durumunda Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranacağı ifade edilmektedir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.