TİCARET BAKANLIĞINDA ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğünce düzenlenen idari yaptırım kararları ile Bakanlık görev alanı kapsamında yapılacak tebliğlerin elektronik ortamda tebliğ edilmesi 05.11.2018 tarihi itibariyle devreye alınmıştır. Elektronik imzalı tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 107/A maddesi ile 456 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Kurumsal firmaların Gelir İdaresine verdiği iletişim bilgilerine yapılacaktır. Tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılmaktadır.

Bu neden Gelir İdaresine bildirilen e-posta adreslerinizin kontrol edilmesini tavsiye ederiz.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.