TİTCK DUYURUSU / RUHSAT SAHİBİ FİRMALARIN DİKKATİNE

Duyuruda 2019/3 sayılı İTS imalat/ithalat konulu Genelgenin 01.02.2020 tarihinde yürürlüğe girdiği, ithal ürünler için, kuruma yapılmış ithalat geri bildirimlerinde sunulan Gümrük Giriş Beyanname tarihinden itibaren 45 gün içinde bildirim yapılabildiği, İTS bildirimlerinde esas olan, ruhsat sahibince bildirilen ve kurumca onaylanan Gümrük Giriş Beyanname tarihleri paydas.its.gov.tr adresi üzerinden İTS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak görülebildiği, her ruhsat sahibi firmanın sadece kendi ürünlerine ait bilgileri görebildiği, Üretim bildirimi yaparken söz konusu verinin göz önüne alınması iş ve işlemlerinizde kolaylık sağlayacağı ifade edilmiştir.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız