TRT BANDROL ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

26 Mayıs 2022 tarih 31847 sayılı Resmi Gazetede 5610 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video Ve Birleşik Cihazlar İle Görsel Ve/Veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015/7757) ekinde yer alan listede değişiklik yapılmış olup bazı ürünler için alınan bandrol ücretleri yükseltilmiştir.

Bandrol ücret listesine ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazetede yayımlanan karara ulaşmak için tıklayınız.