TÜRK GIDA KODEKSİ BUĞDAY UNU TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

02/04/2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği” (Tebliğ No: 2013/9)’nin Ek-1’i değiştirilmiştir.

Resmi Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayınız