TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan “TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile 30.03.2013 Tarih ve 28693 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin EK-II, EK-III’ün Bölüm 4- “Gıda aroma vericilerinde taşıyıcılar dahil gıda katkı maddeleri” başlıklı tabloda yer alan E 310, E 311, E 312, E 319, E 320 kodlu katkı maddelerine ait satırlar ve aynı tablonun sonunda yer alan (1) numaralı dipnot ve EK-VI’ değiştirilmiş ve uyum zorunluluğu ile ilgili geçici madde eklenmiştir.

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.