TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Bugünkü Resmi Gazetede Yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 03.04.2017 Tarih 30027 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin EK-1 ve Ek-2 de değişiklik yapılmıştır.

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.