TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan “2019/12 Sayılı Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği” ile içme sütlerinin tekniğine uygun, hijyenik şekilde üretimi, depolanması, taşınması ve piyasaya arz edilmesi konuları belirlenmiştir. Bu tebliğ çiğ sütü kapsamamaktadır.

Konuyla ilgili 14/2/2000 tarih ve 23964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2000/6 Sayılı Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.