TÜRK GIDA KODEKSİ VE ETİKET YÖNETMELİK TASLAKLARI HK.

Türk Gıda Kodeksi ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmelik taslakları görüşe açılmıştır. Yönetmelik taslakları incelendiğinde aşağıdaki konular ön plana çıkartıldığı görülmüştür. Konuyla ilgili 04.02.2019 Tarihine kadar kodeks@tarimorman.gov.tr  e-posta adresinize iletebilirsiniz.

Taslak Yönetmeliklerle ilgili önemli detaylar aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Beslenme beyanının tanımlandığı, beslenme beyanına tabi ürünlerin zorunlu veya isteğe bağlı olarak bildirilmesi gerekenlerin sınıflandırıldığı, beslenme bildiriminin hangi sıralamada yapılması gerektiği yönetmelik ve eklerinde belirtilmiştir.

Gıdanın zorunlu etiket bilgilerine ilave olarak “temel görüş alanında” renkli etiketleme ibaresi eklenmiş, Renkli etiketlemenin hangi ürünlerde yapılacağı ve kurallarının detayları Ek-12’de örnekleriyle birlikte verilmiştir. (Özellikle hazır ürünler renkli etiketleme yönetmelik taslağının getirdiği en büyük yenilik)

Özel beslenme amaçlı gıdalar ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla “gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğuna dair bilgilendirme yapılamaz bu tür özelliklere atıfta bulunulamaz” ifadesi çıkarılmış, bu ifadelerin ve sağlık beyanlarının kullanılabilmesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu” iznine tabi olmuştur.

Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin kullanılabilirliği ve yerleşimine ek olarak taze sebze ve meyveler ile taze balık ve balıkçılık ürünlerinin etiketleme kurallarının detayları belirtilmiştir.

Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine; hazır ambalajlı hale getirilmeksizin satılan gıdalar veya satış yapılan işletmede tüketicinin talebi doğrultusunda paketlenerek satılan gıdalar, doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulan hazır ambalajlı olmayan gıdalarda beslenme bildiriminin yapılması zorunlu olmadığı açıklanmıştır.

İsteğe bağlı bilgilendirme ile ilgili kurallarda Gluten içermeyen gıdaların etiketlerinde çölyak hastalarının hassasiyetleri dikkate alınarak “Gluten içermez”, “Glutensiz”, “Gluten yoktur” ve benzeri ifadelerinin kullanımına izin verilmiştir.

Okul Gıdası Logosu kullanım detayları belirtilmiştir.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik Taslağına ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=1672&Liste=Mevzuat

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmelik Taslağına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=1671&Liste=Mevzuat

Bilginize sunarız.

KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.