TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

19 Şubat 2020 Tarih 31044 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni Yönetmelikte dikkat çeken en önemli konu aşağıdaki ürünlerin üretiminin yasaklanmış olmasıdır.

*Pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler,
*Aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler,
*Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünler,

19.02.2020 Tarihi itibariyle üretilemeyecektir. Bu tarihten önce üretilen ürünler 31.12.2020 tarihinden sonra piyasada bulunamayacaktır.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
Eski Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.