TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

30.12.2020 Tarihli mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 3345 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlanmıştır.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.