TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK

20.03.2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3685 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile aşağıdaki ürünlerin GTİP numaraları ve tanımları değiştirilmiştir.

GTİP numaraları değişen 3002.20 tarife pozisyonlarında yer alan ürünler için 20.03.2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3686 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gümrük vergileri %0 olarak uygulanmaya devam edecektir.

3002.20 – İnsanlar için kullanılan aşılar:
3002.20.10.00.00 –SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları (SARS-CoV türleri)
  –Diğerleri
3002.20.90.10.00 —Çocuk felci aşıları
  —Bakteriyel ve virütik diğer aşılar:
3002.20.90.20.11 —-Kızamık aşısı
3002.20.90.20.12 —-Kabakulak aşısı
3002.20.90.20.13 —-BCG aşısı
3002.20.90.20.14 —-Karma aşı (DBT)
3002.20.90.20.15 —-Kolera aşısı
3002.20.90.20.16 —-Tifo aşısı
3002.20.90.20.19 —-Diğerleri
6307.90.93.00.00 —–EN 149 standardına uygun FFP maskeler ve partiküllere karşı koruma sağlayan solunum koruyucu cihazlar gibi benzer bir standarda uyan diğer maskeler

3685 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

3686 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.