TÜRKİYE – BİRLEŞİK KRALLIK STA. İÇİN YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

30.05.2021 Tarih 31496 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti İle Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli Ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış olup 25/5/2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikyürürlükten kaldırılmıştır.

Bu yönetmelikle birlikte Birleşik Krallık anlaşması kapsamında bugüne kadar teminatlı olarak yapılan işlemlerin tümünün teminatları iade edilebilecektir. Ayrıca bugünden geçerli olmak üzere anlaşma kapsamında yapılan Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri için teminat alınmayacaktır.

MENŞE BEYANI HK.

İngiltere’den gelecek ve İngiltere menşeli eşyalar için aşağıdaki Menşe Beyanı, Fatura veya diğer sevkiyat belgelerinin (Packing List, Delirvery Note, Dispatch Note gibi) herhangi birinin üzerine eklenmelidir. Menşe Beyanının 1 No.lu boşluğuna ihracatçının EORI numarası, 2 no.lu boşluğa menşe ülke adı yazılmalıdır. Beyanın altına yer, tarih ve imzalayan kişinin adı ve soyadı yazılmalı ve ıslak imzası olmalıdır. (Elektronik imzalı belgeler kabul edilmektedir.)

Menşe Beyanı

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ……………. (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …………..… (2) preferential origin.

(3) (Yer ve tarih)

(4) (İhracatçının imzası, İlaveten beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır)

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.