İTHALAT REJİM KARARINDA DEĞİŞİKLİK / TÜRKİYE – BİRLEŞİK KRALLIK STA

20 Nisan 2021 Tarih 31460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile 31.12.2020 Tarih 3350 sayılı karar ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ek madde eklenmiştir.

Buna göre, ithalatın Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında Serbest Ticaret Anlaşması hükümlerine uygun şekilde yapılması halinde, Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi oranları/Toplu Konut Fonu Birleşik Krallık’a da uygulanacaktır. Ayrıca 1 Ocak 2021 tarihinden beri Birleşik Krallık Anlaşması kapsamında teminatlı olarak yapılan işlemlere ait ödenen teminatlar, gümrük mevzuat hükümleri çerçevesinde iade edilecektir.  Karar 20.04.2021 tarihinde yürürlüğe girer. 20.04.2021 Tarihi itibariyle BK anlaşması kapsamında yapılan işlemlerde “Gümrük Vergisi” teminata alınmayacaktır.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

 

İTHALATTA İGV UYGULANMASI KARARINDA DEĞİŞİKLİK / TÜRKİYE – BİRLEŞİK KRALLIK STA

20 Nisan 2021 Tarih 31460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3838 sayılı İthalatta İGV Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 31.12.2020 Tarih 3351 sayılı karar ile yürürlüğe konulan İthalatta İGV Uygulanmasına İlişkin Karara ek madde eklenmiştir.

Buna göre, ithalatın Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında Serbest Ticaret Anlaşması hükümlerine uygun şekilde yapılması halinde, Avrupa Birliğine uygulanan İlave Gümrük Vergisi oranları Birleşik Krallık’a da uygulanacaktır. Ayrıca 1 Ocak 2021 tarihinden beri Birleşik Krallık Anlaşması kapsamında teminatlı olarak yapılan işlemlere ait ödenen teminatlar, gümrük mevzuat hükümleri çerçevesinde iade edilecektir.  Bu Karar 20.04.2021 tarihinde yürürlüğe girer. 20.04.2021 Tarihi itibariyle BK anlaşması kapsamında yapılan işlemlerde “İlave Gümrük Vergisi” teminata alınmayacaktır.

Karara ulaşmak için tıklayınız.