TÜRKİYE – BİRLEŞİK KRALLIK STA. YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.

25 Mayıs 2021 Tarih 31491 sayılı Resmi Gazetede TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlanmıştır. Yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte 01.01.2021 – 13.04.2021 Tarihleri aralığında anlaşma kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde teminat olarak alınan gümrük vergileri, ilave gümrük vergileri ve bunlara isabet eden Katma Değer Vergileri iade edilecektir. 14 Nisan 2021 tarihi sonrası için yeni bir yönetmelik çıkacak ve bu yönetmelik ile birlikte bundan sonraki işlemler teminatsız olarak yürütülecektir.

MENŞE BEYANININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ ve ELEKTRONİK İMZALANMASI

İhracatçı tarafından kağıt ortamında ıslak imza atılmak suretiyle düzenlenmesini müteakip elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen ve doğruluğu kontrol edilebilen mevzuata uygun menşe beyanı ile ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elektronik olarak imzalanan, herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen nüshasının yazıcıdan alınan çıktısı kabul edilecektir.

Yönetmelik için tıklayınız.