TÜRKİYE – İNGİLTERE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI HAKKINDA

Anlaşmayla ilgili 31.12.2020 Tarihi itibariyle Resmî Gazetede yayımlanmış bir mevzuat bulunmamaktadır. Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede yer alan önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir. Süreç yakından takip edilmekte olup gelişme oldukça bilgilendirme yapılacaktır.

  • AB ile Birleşik Krallık arasında müzakereler anlaşmalı olarak 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış olup 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
  • 01 Ocak 2021 Tarihi itibariyle İngiltere üçüncü ülke olarak AB’nin ticaret düzenlemelerinin ve Türkiye ile AB arasında mevcut Gümrük Birliği’nin, Ortaklık Konseyi’nin 1/98 sayılı Kararı’nın ve AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamı dışında kalacaktır.
  • Türkiye ile Birleşik Krallık 29 Aralık 2020 Tarihinde Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış olup 01.01.2021 Tarihinde yürürlüğe girmesi için süreç yürütülmektedir.
  • İhracatçı tarafından kendiliğinden ilgili fatura ya da başka bir ticari belge üzerine yapılacak “menşe beyanı”, taraflar arasındaki ticarete konu eşyanın menşe belgesi olarak kullanılacak olup bir makamın onayını gerektirmeyecektir. İki ülke arasında yapılacak ticarette menşe ispatı için başka bir belge kullanılmayacaktır. Menşe beyanının kullanılabilmesi için Menşe Kuralları ve İşlemlerine ait Yönetmelik Resmî Gazete ’de yayımlanması beklenecektir. 01 Ocak 2021 tarihinden Yönetmeliğin yayı tarihine kadar olan süreçte Türkiye-İngiltere STA çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen ithalat işlemleri için geçerli bir menşe beyanı ibraz edilir ise eşyaya ilişkin olarak diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranı üzerinden teminat alınması suretiyle işlemler yürütülecektir.
  • 01.2021 Tarihinden sonra Birleşik Krallık ile menşe esaslı ticarete geçilecektir. 31 Aralık 2020 itibariyle A.TR kullanımı sona erecektir.
  • İngiltere’den yola çıkmış veya antrepoda olan ürünler için 31 Aralık 2020’den önce düzenlenmiş A.TR belgeleri kullanılabilecektir.
  • Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca sanayi ürünlerinde Birleşik Krallık’dan vergi tahsil edilmeyecektir.
  • Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca Birleşik Krallık’dan İGV tahsil edilmeyecektir.