UK CONFORMİTY ASSESSED (UKCA) İŞARETİ İÇİN KOLAYLAŞTIRICI UYGULAMALAR HAKKINDA

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda belirtildiği üzere, Birleşik Krallık (BK) tarafından 20 Haziran 2022 tarihinde yapılan bir duyuru ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren CE işaretinin yerini alacak olan “UK Conformity Assessed (UKCA)” işaretinin uygulamasına dair iş dünyasına yönelik kolaylaştırıcı uygulamaların açıklandığı, konuya ilişkin duyuru metni ile rehber dokümanlara aşağıdaki linkten erişilebilmekte olup, BK Uluslararası Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yapılan temaslar sonucunda duyuru metninde işaret edilen Avrupa Birliği (AB) uygunluk değerlendirme kuruluşları ve CE işaretlemesine ilişkin hususların, AB tarafından tanınan ülkemiz uygunluk değerlendirme kuruluşları ve CE işaretleme uygulamaları açısından da geçerli olduğu teyit edilmiştir.

Detaylara ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.