UKRAYNA’DAN YAPILACAK TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA BELGE VE SERTİFİKALAR HK.

03 Mart 2022 Tarihli 31767 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5251 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna’dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacağı,  resmi kontrollerin Bakanlık tarafından risk esaslı analiz sıkılığına göre yürütüleceği ve bu kararın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu hallerde karar vermeye Bakanlık (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) yetkili olduğu belirtilmiştir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.