ÜRDÜN İLE ANLAŞMA

20.03.2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7300 sayılı Kanun ile Ürdün ile Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması’nın onaylanması uygun bulunmuştur.

İlgili Kanuna ulaşmak için tıklayınız. 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARİ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7300 / Kabul Tarihi: 11/3/2021

 MADDE 1 – (1) 1 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür