ÜRÜN GÜVENLİĞİ 2011/53 TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

20 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Dış Ticarette Risk esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2011/53) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/32) ile Ürün Güvenliği ve Denetimi 2011/53 Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.