ÜRÜN GÜVENLİĞİ UYGUNLUK DENETİMLERİ GÜNCELLENDİ

 27 Mayıs 2021 Tarih 31493 sayılı Resmi Gazetede;

  • 4021 sayılı Karar ile CE İşareti Yönetmeliği,
  • 4022 sayılı Karar ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği,
  • Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği

yayımlanmıştır.

Bu mevzuat değişiklikleri ile Ürün Güvenliği denetim metotları, değerlendirmeler ve CE İşareti uygulamaları daha açıklayıcı hale gelmiştir. İthalat TARESK başvuruları ve denetim süreciyle ilgili bir değişiklik bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

CE İşareti Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.