USULSÜZLÜK CEZA TUTARI 130,00 TL

503 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen %23,73 Yeniden değerleme oranı dikkate alınarak; Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan Seri No 157 Sayılı Gümrük Genel Tebliği ile Gümrük Kanunun 241.inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 584.üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezaları 105,00 TL yerine 130,00 TL olarak belirlenmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.