USULSÜZLÜK CEZASI VE GERİ VERME MİKTARLARI DEĞİŞTİ

17.12.2020 Tarih 31337 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 169 sayılı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere;

1)- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 173,00 TL olarak uygulanacaktır.

2)- Gümrük Yönetmeliğinin 500.üncü maddesinde yer alan Gümrük Vergilerinin geri verilmesine ilişkin kıymet unsurları,

a)- 545.000 TL’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri,

b)- 5.455.000 TL’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri,

c)- 5.455.000 TL’nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Bakanlık yetkilidir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.