UYUSTURUCU MADDELER HAKKINDA

11 Eylül 2021 tarih 31595 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

İlgili karara ve madde listesine ulaşmak için tıklayınız.