V SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK

30 Haziran 2020 Tarih 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2703 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 20.12.1995 Tarih ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejim Kararının Eki (V) sayılı listeye bazı ürünler eklenmiş ve söz konusu listeden bazı ürünler çıkartılmıştır. Bu karar 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.