VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurulu), VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt süresini 23.06.2020 Tarih 2020/482 sayılı Karar ile aşağıda belirtilen şekilde uzatmıştır.

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine

kadar uzatılmasına, Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.