7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” bugün ki Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Kanunun 13.üncü maddesi 01.06.2018, 14.üncü maddesi 06.04.2018, 18, 19, 20 ve 21.inci maddeleri 01.01.2019 tarihinde diğer maddelerin tamamı bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Vergi, ceza ve amme alacakları konusunda oldukça geniş kapsamlı bir Kanun olup Gümrük mevzuatıyla ilgili olan hükümlerine ait bilgilendirmemiz aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun; 31.03.2018 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri alacakları kapsar.

Mükellefler, bu kanun kapsamında;
• Kesinleşmiş devlet alacakları,
• Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan devlet alacakları,
• İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,
• İhtirazi kayıtla verilen beyannameler,
• 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesine yönelik işlemlerde
Kanunda belirtilen aflardan yararlanabilecektir.

İşlemlerin nasıl yapılacağı konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayınlayacağı Tebliğ’i beklenmektedir. Son müracaat tarihi 31 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir.

Bu kanun kapsamında Gümrük İdarelerine yapılacak başvurular konusunda istediğiniz zaman müşteri temsilcilerinizle yazılı veya sözlü olarak iletişime geçebilirsiniz.

Detaylar için lütfen tıklayınız. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518-3.pdf

Bilginize sunarız
Saygılarımızla