VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ ÜRÜN İTHALATI HK.

20 Kasım 2021 günlü 31665 sayılı Resmi Gazetede “VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ VE İTHALAT AŞAMALARINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER İLE BUNLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/28)” yayımlanmıştır.

Tebliğde özetle;

Kontrol Belgesi başvuru şekli ve şartları,

Veteriner sağlık sertifikasının geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süre kadar olduğu, Sertifikada süre belirtilmediği takdirde, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren;

  • Havayolu ile gelen sevkiyatlarda on beş gün, (daha önce 7 gündü)
  • Karayolu ile gelenlerde otuz gün, (daha önce 15 gündü)
  • Demiryolu ile gelenlerde altmış gün, (daha önce 30 gündü)
  • Denizyolu ile gelenlerde yüz yirmi gün (daha önce 60 gündü)

geçerli olduğu

Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, ayaklanma, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı sevkiyatların gecikmesi halinde geçerlilik süresi sona eren veteriner sağlık sertifikaları Bakanlık yetkili birimlerince kabul edilebileceği

ifade edilmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.