YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki tabloda GTİP’leri belirtilen “Ayçiçeği Tohumu” için Tarife Kontenjanı açılmıştır. Tarife Kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecektir. 26.12.2018

G.T.İ.P.

Madde İsmi Tarife
Kontenjanı
Miktarı (Ton)
Uygulanacak
Gümrük
Vergi Oranı (%)

Tarife
Kontenjanı
Dönemi Sonu

1206.00.91.00.19

Diğerleri 300.000 0

30.06.2019

1206.00.99.00.19

Diğerleri

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.