YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

29 Haziran 2021 Günlü 31526 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15.06.2012 Tarih 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddeleri değişmiş ve ek tablo eklenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi almak isteyen veya belgeye sahip olan müşterilerimizin dikkatine sunarız. Konuyla ilgili sorunlarınız için Müşteri Temsilcilerimize ulaşabilirsiniz.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.