YENİDEN DEĞERLEME ORANI %23,73 OLARAK BELİRLENDİ.

30.11.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 503 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %23,73 olarak belirlenmiştir.

Detayları için tıklayınız