YENİDEN DEĞERLEME ORANI %9,11

28 Kasım 2020 Tarih 31318 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 521 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 yılı için %9,11 olarak tespit edilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.