YENİDEN DEĞERLEME ORANI %36,20

27.11.2021 Tarih 31672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 533 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.