2019 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 512 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 Yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak tespit edilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

  

2020 YILI İÇİN MOTORLU TAŞIT VERGİSİNE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 Yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı %12 olarak belirlenmiştir.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.