YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN İZLENMESİ TEBLİĞİ HK.

14 Mart 2017 Tarih 30007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren “YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN İZLENMESİ TEBLİĞİ” 06 Mayıs 2020 Tarih 31119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN İZLENMESİ TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ” ile yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Yürürlükten kaldıran tebliğe ulaşmak için tıklayınız.