BAZI GÖZETİM TEBLİĞLERİ TEK TEBLİĞDE TOPLANDI.

24 Aralık 2021 Tarih 31699 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/1 sayılı Tebliğ ile 2010/8 – 2021/1 – 2021/2 – 2021/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler yürürlükten kaldırılmış olup bu tebliğler eki ürün GTİP’leri 2022/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ eki liste altında toplanmıştır. İşleyişte bir değişiklik yoktur. Tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. 2022/1 Tebliğ eki listede yer alan GTİP’ler ve değişiklik notları aşağıda belirtilmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

GTİP Önceki Durum
Tebliğ No.
0302.13.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0302.14.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0302.41.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0302.42.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0302.43 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0302.44.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0302.46.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0302.49.90.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0302.53.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0302.59.90.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0302.82.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0302.84.90.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0302.85.90.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0302.89.90.00.00 2021/1 GTİP, aşağıdaki 3 İstatistiğe bölündü
0302.89.90.00.11 Eklendi
0302.89.90.00.12 Eklendi
0302.89.90.00.19 Eklendi
0303.11.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0303.12.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0303.13.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0303.23.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0303.24.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0303.25.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0303.29.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0303.51.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0303.53 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0303.54 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0303.59.10.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0303.65.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0303.89.10.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0303.89.40.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.41.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.44.30.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.62.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.73.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.75.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.81.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.86.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.89.41.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.89.49.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.93.10.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.94.10.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.95.10.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.99.10.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0304.99.23.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0306.16 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0306.17.91.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0306.17.92.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0306.17.93.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0306.17.94.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0306.17.99.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0306.35 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0306.36 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0306.95 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.42 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.43.21.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.43.25.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.43.29.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.43.31.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.43.33.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.43.35.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.43.38.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.43.91.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.43.92.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.43.95.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.43.99.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.49 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.51.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
0307.52 2021/1 GTİP alt satırdaki gibi değişti.
0307.52.00.00.00 Eklendi
0307.59 2021/1 GTİP alt satırdaki gibi değişti.
0307.59.00.00.00 Eklendi
0602. 2021/2  Aynı şekilde duruyor.
0603. 2021/2  Aynı şekilde duruyor.
0703.20 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0712.90.90.00.11 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0801.31.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0801.32.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0802.11 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0802.12 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0802.31.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0802.32.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0803. 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0810.50.00.00.00 2010/8 Kivi ürünü Kayıt Belgesi uyg. eklendi.
0813.50.31 2021/3 GTİP, aşağıdaki 2 İstatistiğe bölündü
0813.50.31.10.00 Eklendi
0813.50.31.90.00 Eklendi
0813.50.39 2021/3 GTİP alt satırdaki gibi değişti.
0813.50.39.00.00 Eklendi
0902.10.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0902.20.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0902.30.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0902.40.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0903.00.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0904.21.10.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0904.21.90.00.11 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
0904.22.00.00.11 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1202.30.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1202.41.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1202.42.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1204.00.90.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1205.10.90.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1205.90.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1206.00.91.00.11 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1206.00.91.00.19 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1206.00.99.00.11 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1206.00.99.00.19 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1207.60.00.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1208.90.00.00.11 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1512.11.91.00.00 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1512.19.90.00.11 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
1604.11.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1604.12 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1604.13 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1604.14 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1604.15 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1604.16.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1604.17.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1604.19 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1604.20 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1604.31.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1604.32.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.10.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.21 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.29.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.30 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.40 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.51.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.52.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.53 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.54.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.55.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.56.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.57.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.58.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.59.00.00.00 2021/1 GTİP, aşağıdaki 2 İstatistiğe bölündü
1605.59.00.00.11 Eklendi
1605.59.00.00.19 Eklendi
1605.61.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.62.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.63.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
1605.69.00.00.00 2021/1  Aynı şekilde duruyor.
2008.11 2021/3  Aynı şekilde duruyor.
2008.19 Kayıt Belgesi uygulamasına eklendi